Tuesday, April 4, 2017

Meron o Wala: Tips Para Iwasan at Gamutin ang Tibak (Bumble Foot)

Photo credit:backyardchicken.com
        Magandang araw mg aka-MERON o WALA! Maraming tawag at mensahe sa akin ang ipinaabot ng ating mga kasabong nang mailathala ko ang tungkol sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tibak an gating manok-panabong. Ngayon naman ay tatalakayin ko ang lunas at solusyon para maiwasan at magamot ang problemang ito ng ating mga kaibigang sabungero.

Solusyon para maiwasan ang tibak:
1. Balance diet ng ating mga manok
2. Bacterial flushing na regular at least once a week
3. Malinis na kulungan (cage)
4. Katamtamang taas ng hapunan o flypen
5. Pinong lupa at cording area o flypen

Lunas sa tibak:
1. Hugasan ang paa ng manokng  tubig at antibacterial soap pagkatapos ay patuyuin itong mabuti.
2. Pigain na marahan ang paa ng manok. Punasan ng malinis na tela ang dugo at nana. Huwag gumamit ng cotton kasi maaari itong manuot sa loob ng tibak.
3. Kapag wala ng dugo at nana turukan ng antibacterial injectable ang pagitan ng paa ng manok ng gauge 27 ang needle o karayom.  Turukan sa loob ng 7 days.
4. Pagkatapos turukan, lagyan ng rugby o rubber sealant ang paa ng manok saka bendahan.
5. Painumin ang manok ng amoxicilin 250mg sa loob ng 7 days tuwing gabi ng 6pm.
6. Turukan ng B-complex 0.3cc na may halong dextrose ang manok 3x a week.
7. Ilagay ang manok sa malinis na cage at huwag munang ilagay sa lupa

         ‘Yan lamang muna mga kasabong. Hanggang sa muli, sa MERON o sa WALA!

Para sa inyong mga mensahe sa awtor ng pitak na ito na si Makuri Makuru, maaari siyang kontakin sa numerong 0915-577-9379 at 0949-121-2050.
Loading...

Recent Posts